Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Ανάργυροι Ιωαννίνων)

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο χωριό των Αγίων Αναργύρων, πρώην Βράβουρη, στην περιοχή των Γραμμενοχωρίων του δήμου Πασσαρώνος. Πρόκειται για τον ενοριακό και κοιμητηριακό ναό του χωριού. Όπως μαρτυρείται σε εντοιχισμένη επιγραφή από κεράμους, αριστερά της εισόδου, κατασκευάστηκε το 1813. Ο ναός εκτίσθη στο μέρος όπου υπήρχε παλαιό μοναστήρι και από το οποίο σήμερα σώζονται φορητές εικόνες, λειτουργικά βιβλία, ιερά κειμήλια και λειτουργικά σκεύη.


Ο ναός, διαστάσεων 22x15 μ. περίπου, αρχιτεκτονικά ακολουθεί τον τύπο της τρίκλιτης θολωτής βασιλικής με νάρθηκα. Εξωτερικά στη βόρεια πλευρά υπάρχει ανοιχτός επιμήκης εξωνάρθηκας, το χαγιάτι. Η στέγη, εκτός του ανοιχτού εξωνάρθηκα που έχει γκρι κεραμίδι, είναι από μαυρόπλακα, όπως συνηθιζόταν σε όλες σχεδόν τις μεταβυζαντινές εκκλησίες της Ηπείρου. Η κόγχη του Ιερού εξωτερικά είναι οκτάπλευρη. Στο πάνω μέρος περιμετρικά απολήγει σε πέτρινη οδοντωτή ταινία.

Εσωτερικά, τα κλίτη χωρίζονται με δύο ζεύγη κιόνων στον κυρίως ναό και ένα ζεύγος τετράπλευρων πεσσών στο Ιερό, που στέφονται με διαμήκη και εγκάρσια τόξα.

Από την κτητορική επιγραφή, πάνω από την είσοδο προς το νάρθηκα, πληροφορούμαστε ότι ο ναός ιστορήθη το έτος 1826, από το Γιαννιώτη Θεοδόσιο και το γιό του Κων/νο, επιτροπεύοντος του Παναγιώτη Τζούμα, ολόσωμη απεικόνιση του οποίου εντοπίζεται σε τοιχογραφία δεξιά του επισκοπικού, απέναντι από την είσοδο. Ο ναός εσωτερικά είναι κατάγραφος. Πάνω δε από την είσοδο του κυρίως ναού, σε θολωτό διάκενο, αποδίδεται τοιχογραφικά η Παναγία η Ελεούσα.

Το περίτεχνο τέμπλο έχει πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση. Είναι επί το πλείστον επιχρυσωμένο, εκτός της χαμηλής ζώνης, όπου περιλαμβάνονται τα ξυλόγλυπτα θωράκια. Κάποιες από τις Δεσποτικές Εικόνες και το Λυπητερά που φέρει, κατά πάσα πιθανότητα, προϋπήρχαν του ναού, όπως μας δίνει τη δυνατότητα να εικάσουμε η χρονολογία 1789, η οποία αναγράφεται στο λάβατο της Δεσποτικής Εικόνας του Ιωάννη του Προδρόμου. Σήμερα, διατηρούνται οι αρχικές εικόνες του τέμπλου, εκτός της Παναγίας που αντικαταστάθηκε με νεότερη και φέρει την υπογραφή "Πολύκαρπος Αν. Ζωγράφος 1934". Η Δεσποτική Εικόνα του Χριστού φέρει χρονολογία και υπογραφή: "1873 Νοεμβρίου 17 χειρ Γεωργίου Νούλη Νίκου Σαμαριναίεων".

Το καμπαναριό της εκκλησίας, στα αριστερά της εισόδου του περιβόλου, έχει ύψος 15 μέτρα και, όπως διαβάζουμε σε εντοιχισμένες λίθινες επιγραφές, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, κατασκευάστηκε το 1868 από τον Κερασοβίτη Κώστα Χαρίση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου