Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Λιβαδερό Κοζάνης

Ορεινή κοινότητα του Νομού Κοζάνης. Η παλαιά, ίσως και η αρχική ονομασία του χωριού ήταν ¨Μόκρο¨που βουλγαριστί σημαίνει ¨υγρόν¨και μετονομάσθηκε μετά την απελευθέρωση σε Λιβαδερό.


Ο Κ. Γουναρόπουλος σε δημοσίευμα το1872 αναφέρει : « .... Μόκρον βουλγαριστί υγρόν .... τα ονόματα κατέλιπον οι βούλγαροι απο του 6ος αιώνος ...» Εφόσον δεχθούμε τούτο, είναι αυτονόητο ότι ο οικισμός υπήρχε απο του 6ου ή 7ου αιώνος και μάλιστα η κατοίκηση του χωριού είναι συνεχής και αδιάκοπη απο τους χρόνους εκείνους μέχρι και σήμερα, αφού διατηρεί την ιδια ονομασία. Από διάφορα ευρύματα στο εξωκκλήσι της Αναλήψεως πιθανολογείται ότι υπήρχε στη θέση αυτή κάποιο μοναστήρι, για το οποίο όμως δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ή αναφορές σε γραπτά κείμενα των αρχείων της Ι. Μητροπόλεως ή της επαρχίας, ούτε και η παράδοση φέρνει τέτοιες μνήμες.

Αμέσως μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να συστήσει επιτροπές οι οποίες θα ήταν υπεύθυνες για την αλλαγή όλων των ξενικών ονομάτων των πόλεων και των χωριών με το σκεπτικό ότι πλέον αποτελούν Ελληνικά εδάφη και πρέπει η επίσημη ονομασία τους να είναι Ελληνική. Έτσι στις 19 Δεκεμβρίου 1918 η επιτροπή πέρασε και από το Μόκρον ( Στα Σλαβικά σημαίνει "υγρός τόπος") και αποφάσισε να το μετονομάσει Λιβαδερό.

1 σχόλιο: